Jsme vaše

pokročilá bezpečnost

Jsme specialisté na bezpečnost. Jsme tu proto, abyste se cítili bezpečně jak v podnikání, tak v soukromí.

Zjišťujeme

fraudy

Osvětlíme podvody, zpronevěry, krádeže a další situace za hranou

Kontrolujeme

IT

Pomůžeme vám se Cyber Security, která je dnes nedílnou součástí každé firmy

Zabezpečujeme

areály

Dostaneme váš areál pod kontrolu pomocí zabezpečovacího systému

Celosvětově

Nekalosti se týkají každého z nás. Pomůžeme tyto hrozby snížit.

%

DOTÁZANÝCH SPOLEČNOSTÍ UVEDLO, ŽE SE V POSLEDNÍCH 2 LETECH SETKALY S PODVODEM.

%

nahlášených trestných činů bylo spácháno externími pachateli.

%

SPOLEČNOSTí S NASTAVENou prevencí SNÍŽILY POČET PODVODŮ O 42 %.

%

nahlášených loupeží bylo spácháno interními pachateli.

Premium Systems, s.r.o.

Jsme týmem expertů v oblasti bezpečnosti a ochrany. Naší prací je chránit naše klienty před různými formami kybernetických útoků, zabývat se identifikací rizik a tvorbou bezpečnostních opatření, které zajistí bezpečnost IT prostředí a minimalizují možné škody.

Naše práce spočívá také v monitorování různých bezpečnostních hrozeb a vytváření preventivních opatření, která minimalizují rizika škod a přispívají k celkovému zlepšení prostředí ve společnosti.

let na trhu

vyřešených případů

zabezpečených objektů

Zjišťujeme fraudy

Pomůžeme objasnit a zamezit všem nekalostem

Naším unikátním know-how osvětlíme podvody, zpronevěry, krádeže a další situace za hranou, které nastaly ve vaší společnosti. Postup společně konzultujeme a volíme dle aktuální situace, pracujeme v terénu. Po odkrytí situace zvědomíme výsledky, věci dotahujeme do konce. V případě volby podání trestního oznámení toto oznámení vypracujeme, podložíme důkazy a dohlédneme na postup PČR, které poskytneme součinnost z pozice zmocněnce.

 

%

Úspěšnost v odhalení

Kontrolujeme IT

Vaše IT budete mít pod kontrolou a získáte jistotu

Pokud do vaší společnosti přicházíme za krizové situace, je to nejčastěji z důvodu úspěšného ransomware útoku, kdy je otřeseno fungování firmy. Zajistíme obnovení chodu společnosti vyjednáváním s útočníky, dále záchranou dat a nasazením technologie na účinnou obranu. Další krizovou situací bývá odchod IT admina. Pomůžeme vám překlenout dobu bez admina, čímž vznikne prostor pro výběr kvalitní náhrady, kterou vám dokážeme vyhledat.

Dále vstupujeme do firmy jako supervizoři a poskytujeme zpětnou vazbu k úrovni Cyber Security, o fungování celého IT sektoru, jeho koncepčnosti a kontrolujeme nákupy v něm. Dále provádíme jednorázový Cyber Security Scan nebo IT školení uzpůsobeno pro majitele či zaměstnance. Speciálními činnostmi jsou penetrační testování a testovací phishingové útoky, protože skutečný zážitek u vašich zaměstnanců nic nenahradí.

 

Whistleblowing

The Whistleblower vyřešíme za vás

Whistleblowing je hlášení nezákonných, škodlivých nebo nesprávných činů vedoucích zaměstnanců nebo jiných organizací. Whistleblower může být kdokoli, kdo je obeznámen s takovým chováním, včetně zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a veřejnosti.

Firmy musí, podle směrnice EU, mít systém whistleblowingu, protože může pomoci odhalit a napravit nesprávné chování. Whistleblowing může také pomoci zlepšit důvěru a transparentnost mezi firmami a jejich zaměstnanci, zákazníky a veřejností.

Systém whistleblowingu by měl být bezpečný a důvěrný. Zaměstnanci by měli být schopni snadno a rychle hlásit nesprávné chování bez obav ze sankcí. Systém whistleblowingu by měl být také efektivní.

Systém whistleblowingu může být cenným nástrojem pro firmy, které chtějí vytvořit kulturu důvěry a transparentnosti.

Zabezpečujeme areály

Malý nebo velký areál? Zabezpečíme vše

Dostaneme váš areál pod kontrolu. A to technicky pomocí kamerového či zabezpečovacího systému – vše s veškerým servisem od návrhu, realizace, úprav/oprav a vytěžování. Použít k tomu můžeme např. náš jedinečný rapax systém. Dále dokážeme samotné procesy zautomatizovat pomocí systému avex.

Rapax system

Mobilní a nezávislá ochrana vašeho majetku. Kamerový systém navržen pro
maximální využití, který je díky chytré konstrukci naprosto mobilní. Můžete ho kamkoli umístit a kdykoli převézt na jiné místo. 

Avex system

Pokročilá analýza obrazu. Zvýšíme hodnotu vašeho kamerového systému, kdy zpracujeme data z vaší již vybudované nebo připravované kamerové sítě.

Procesy a směrnice 

Jen vydání směrnice či stanovení procesu nestačí. Zpracujeme a vydáme pro vás pravidla šitá na míru dle vašich podmínek. Dohlédneme na jejich pochopení zaměstnanci, dodržování a aktuálnost.

Čím se řídíme

Vzájemný respekt, férovost, otevřenost a profesionalita, to jsou hlavní osobnostní kritéria všech zaměstnanců. Naše zásady chování zahrnujeme i do smluvních vztahů s obchodními partnery. Obchodních cílů se snažíme dosahovat výhradně pomocí legálních a eticky přípustných prostředků. Totéž očekáváme od našich partnerů. Rovněž dbáme, aby při naší činnosti nedocházelo ke střetu zájmů.

Sumarizujeme dostupná fakta

Vyhledáváme, agregujeme a následně sumarizujeme legálně dostupná data, z nichž neděláme žádné subjektivní závěry zkreslené o případné domněnky, pocity či předsudky, nehodnotíme. Pouze předkládáme ucelené informace v souvislostech.

Držíme se etických principů

Před přijetím jakékoliv kauzy posuzujeme její etické hranice z hlediska morálně relevantních norem
a pečlivě dbáme na to, abychom je svou činností neporušovali.

Všechny informace jsou u nás v bezpečí

Klientům garantujeme striktní zachování mlčenlivosti a diskrétnosti při nakládání s citlivými informacemi. Veškerá data jsou zpracovávána a ukládána tak, aby nedošlo k jejich zneužití.

Vylepšujeme

Nestačí nám povrchní znalosti. Problematiku do hloubky zkoumáme, vzděláváme se jak v progresivních technologiích, tak v oborových novinkách, pracujeme dle předem jasně definovaných procesů.

Řídíme se nejen srdcem

Každý den řešíme věci, které jsou velice citlivé, je pro nás tak důležitá vnímavost a ochrana.

Novinky z bezpečného života

Každý den řešíme bezpečnost naších klientů. O zkušenosti a důležité poznatky se s vámi rádi podělíme. 

Jak se nespálit při výběru zaměstnanců

Jak se nespálit při výběru zaměstnanců

Jak u vás probíhá výběr zaměstnanců? Dokážete v průběhu hodinového rozhovoru získat úplný obraz o kandidátovi? Troufáme si říct, že určitě odhalíte hodně věcí, ale zjistit pravou podstatu toho, jestli je uchazeč „ideální“, často vyžaduje daleko hlubší pohled než...

číst více
Co je Disaster Recovery Plan a jak jej psát?

Co je Disaster Recovery Plan a jak jej psát?

Disaster Recovery Plan (DRP), neboli Plán obnovy po havárii je strategický dokument popisující cestu k co nejrychlejšímu obnovení práce po neplánovaném incidentu, který narušil běžné fungování společnosti. V tomto článku se dozvíte, jak postupujeme při tvorbě DRP a co...

číst více