Osvětlíme podvody, zpronevěry, krádeže a další situace za hranou

Podvody a zpronevěry jsou činy, kdy někdo zneužije vaši důvěru nebo autoritu k tomu, aby vás okradl o peníze nebo majetek. Například podvodník vám může nabídnout falešnou investici, prodat vám padělané zboží nebo vás přesvědčit, že si jej máte vybrat jako dodavatele, ale následně zboží nedodá.
Zpronevěra je specifický druh podvodu, kdy někdo zneužije své postavení a pravomoci k tomu, aby si přivlastnil peníze nebo majetek, které spravuje někomu jinému.

Naším unikátním know-how osvětlíme podvody, zpronevěry, krádeže a další situace za hranou, které nastaly ve vaší společnosti. Postup volíme dle aktuální situace a vždy ho s vámi společně konzultujeme. Pracujeme v terénu. A po odkrytí celé situace zvědomíme výsledky a věci dotáhneme do konce.

S čím vám dokážeme v Premium Systems pomoci?

O jaké klienty se staráme

Forenzní služby

Odhalte protiprávní jednání ve firmě: Detailní analýza, forenzní audit a zkušené vyšetřování

Díky detailní analýze, forenznímu auditu a našemu vyšetřování odhalíme, zda ve vaší společnosti dochází k protiprávnímu jednání. Ať už máte důvodné podezření, nebo dokonce víte, že se ve vaší firmě děje něco nekalého, neváhejte se na nás obrátit. V účetnictví se dobře orientujeme, a tak jsme schopni výsledky našeho pátrání vždy podložit důkazy a fakty.

Pomůžeme objasnit situaci a zamezit všem nekalostem zneužívajícím vaši důvěru. Zaměřujeme se jak na útoky zvnějšku, tak i na fraudy z vnitřního prostředí, tedy ze strany vlastních zaměstnanců, partnerů, externích spolupracovníků apod., které bývají nejčastější.

Například zaměstnanec krade peníze z pokladny nebo účtu svého zaměstnavatele. Zajímavých a nečekaných rozuzlení máme za sebou velkou spoustu. Více o konkrétních případech si můžete přečíst na našem blogu.

Naše pomoc spočívá také v dohledávání ztrát materiálu a zboží způsobeného v průběhu logistických procesů. Tato zadání řešíme už od úrovně preventivních opatření, využíváme moderní přístupy založené na pokročilých technologiích analýzy obrazu.

Naší hlavní výhodou při řešení těchto situací jsou dlouholeté zkušenosti napříč obory a sociálními strukturami. Dokážeme se citlivě pohybovat v různých prostředích, komunikovat a chápat souvislosti. Při komunikaci s jednotlivými stranami nejsme zatíženi žádnými dlouholetými vazbami ani nadbytečnými emocemi. V závěru se zaměřujeme na vytvoření podmínek pro efektivní uzavření zjištěných a potvrzených skutečností, pomůžeme také s případným propuštěním zaměstnance.

Případová studie

Jak jsme zabránili anonymní kampani, kterou vedl neznámý pisatel proti logistické společnosti

Jaký byl problém

Dopravně-logistická společnost se stala terčem anonymní kampaně, která poškozovala její zájmy a dobré jméno. Anonymní autor rozesílal na různé instituce smyšlená udání o okrádání zaměstnanců a dalších problematických postupech společnosti.

Jaký byl výsledek

Díky důkladnému vyšetřování se podařilo odhalit anonyma, který šířil nepravdivá udání o dopravně-logistické společnosti. Všechna obvinění se ukázala jako lichá a pisatel byl s vedením firmy konfrontován. Společnost se nakonec rozhodla věc řešit interně a nepodávat trestní oznámení. Díky vyřešení případu se podařilo obnovit důvěru mezi vedením a zaměstnanci a společnost získala cenné informace o svém vnitřním prostředí.

Jaký to mělo dopadlo

Dvouleté období nejistoty a vzájemného podezřívání mezi vedením a zaměstnanci, které negativně ovlivňovalo firemní kulturu, bylo konečně ukončeno. Díky odhalení anonymního pisatele a vyvrácení všech nepravdivých obvinění se podařilo očistit jméno společnosti a posílit důvěru mezi vedením a zaměstnanci. Celá kauza tak vedla k pozitivnímu posunu vnímání firemní kultury a celkové atmosféry ve firmě.

Konzultace a zastupování v trestním řízení

Pomoc s trestním oznámením a dohledem nad PČR

V případě volby podání trestního oznámení toto oznámení vypracujeme, podložíme důkazy a dohlédneme na postup PČR, které poskytneme součinnost z pozice zmocněnce. Pokud už jste v situaci, kdy nejste spokojeni s prací policie ve vaší kauze, zkonzultujeme s vámi veškeré okolnosti a podáme stížnost na postup vyšetřování policie.

Vysoká úspěšnost odhalení

Vysoký standard služeb

12 let zkušeností s vyšetřováním ve firmách

15+ let u PČR

Tým certifikovaných profesionálů

Pomoc s výběrem zaměstnanců

Prověřte si uchazeče a eliminujte rizika: Hloubkové prověrky a kategorizace informací

V rámci úspěšného dořešení vzniklých situací dokážeme jít ještě dál. V této fázi nejčastěji pomáháme s výběrem vhodných kandidátů na dané pozice. Vypracujeme společně s vámi přesné znění inzerátu, vybereme vhodné uchazeče a díky znalosti NLP metody efektivně povedeme přijímací pohovory. Zaměřujeme se na hloubkové prověrky vytipovaných kandidátů a kategorizaci zjištěných informací na: “Drby / Možná na tom něco je / Ověřené informace”. Přístup spojený s hloubkovým prověřením kandidátů na pozice ve firmě nebo organizaci se nám neustále vyplácí. Podobně přistupujeme k zadáním spojeným s prověřováním potenciálních partnerů, dodavatelů nebo zvažovaných akvizic.

Jak vybrat zaměstnance do firmy?

Řada firem nemá s výběrem zaměstnanců velké zkušenosti a tento proces může být nepříjemně zdlouhavý. Výběr zaměstnanců můžete kompletně předat na nás. Nejen že si ušetříte práci, ale také budete mít jistotu, že se znovu při výběru zaměstnanců nespálíte.