The Whistleblower vyřešíme za vás

Na míru vám vytvoříme kompletní legislativní zázemí.

Ochráníme vaši společnost.

Proč se to nyní zavádí?

Evropská legislativa účinná od 1.8.2023.

Smyslem je ochránit oznamovatele protiprávních jednání, jednajících ve veřejném zájmu, před odvetnými kroky dotčených subjektů (firem a organizací).

Je to k něčemu dobré?

Je to jeden z dalších kroků k eliminaci nekalých praktik firem.

(například poškozování životního prostředí, korupčního jednání, ale i sexuálního obtěžování na pracovišti, apod…)

Jak to ochrání naši firmu?

Slouží jako opatření před trestním stíhání právnické osoby.

Čím začneme?

1

majiteli-managementu vysvětlíme smysl zaváděných opatření,

2

firmě-organizaci vytvoříme kanál pro potřeby přijímání oznámení o protiprávním jednání, 

3

seznámíme zaměstnance s aktivním přístupem firmy-organizace směrem k jejich případným podnětům,

4

připravíme směrnici-vnitřní předpis k zavedení Whistleblowingu,

5

postaráme se o splnění legislativních podmínek – vyrozumění oznamovatele o přijatém oznámení v zákonem dané lhůtě,

Jak to funguje v praxi

1

prověříme, že případné oznámení je oznamovatelem učiněno ve veřejném zájmu – jako základní požadavek jeho případné ochrany před odvetnými opatřeními zaměstnavatele,

2

zjistíme reálný obraz přijatého oznámení, vyloučíme účelová oznámení, oznámení učiněná s cílem poškodit jiné osoby nebo nebo subjekty,

3

firmě-organizaci navrhneme další postup – personální opatření, podání trestního oznámení, cílenou medializaci, způsoby ochrany před oznámeními poškozujícími společnost,

Máme už poslední místa

máme omezený počet klientů, které můžeme obsloužit.
Kvalita služeb je u nás na prvním místě.

O nás

Jsme týmem expertů v oblasti bezpečnosti a ochrany. Naší prací je chránit naše klienty před různými formami kybernetických a jiných útoků, zabývat se identifikací rizik a tvorbou bezpečnostních opatření, která zajistí bezpečné prostředí a minimalizují možné škody.

Naše práce spočívá v monitorování různých bezpečnostních hrozeb a vytváření preventivních opatření, která minimalizují rizika škod a přispívají k celkovému zlepšení prostředí ve společnosti.

+420 737 353 737

info@premiumsystems.cz