Odměňování zaměstnanců

Odměňování zaměstnanců je skvělým nástrojem pro jejich motivaci k lepším výkonům. Zajímá jak samotné zaměstnance, tak i zaměstnavatele, můžou ovšem nastat některá úskalí. Příliš velké odměny nemotivují zaměstnance k lepším výkonům a zaměstnavatele stojí spoustu peněz. Naopak malé odměny demotivují zaměstnance a ten opět nepodává potřebné výkony, může být až apatický a s takovým zaměstnancem se dále špatně pracuje. Bez práce nejsou koláče. Ale jak velký koláč je správně velký koláč?

Při tvorbě systému odměňování doporučujeme zaměřit se na tyto aspekty:

  • Čas – věnujte dostatek času promýšlením nastavení systému. Stálý plat, ale i provize z celkového obratu postupně vedou k laxnímu přístupu.
  • Individualita – skladník, technický specialista nebo nákupčí, každý z nich má na starosti jiné činnosti, a právě za ty, které sami ovlivňují, mají být hodnoceni. 
  • Čísla – vše vyčíslete a přesně popište (co, jak, do kdy, výše odměny…). 
  • Reporty – bez průběžného přehledu se neobejdete. Pozor na „přemrštěná čísla“. Ty často vedou k obcházení systému. Čísla Vám dokážou odhalit, kde zaměstnanci dělají chybu
    a zároveň odkryjí jejich slabá místa.
  • Rozhovory – průběžně a včas probírejte, jak to zaměstnancům jde. Nestačí jen čísla, důležitá je i jejich strategie.  Poznáte tím, jak přemýšlí, a tak je dokážete posouvat. Rozhovor až na konci sledovaného období vám maximálně přinese nervový kolaps.
  • Procesy a kontrolní mechanismy – zabraňte nekalým praktikám tím, že nastavíte procesy.

Odměňování zaměstnanců za výkon může být někdy záludné. Proč? Protože čekáme, že budou zaměstnance motivovat. Musíme souhlasit, jen s dovětkem, že se mohou najít i další způsoby, jak nás zaměstnanci překvapí svou kreativitou, jak se obohatit. Zažili jsme například:

  • Extrémní nárůst objednávek u 1 zaměstnance zaručí extrémní odměny. Ten nemusí být ani dobrý, stačí, když ostatní připíšou své výsledky jemu a odměna je na světě. Pak se o ni společně rozdělí. Jinak by totiž byli průměrní a bez odměn.
  • Bezproblémové plnění plánu zaručující reálné sepsání smluv, ovšem objednavatel o nich neví. Po nějaké době jsou zrušeny, hlavní je, že plán se splnil a odměny jsou v kapse.

Když případy řešíme, nestačí nám přijít na to, kdo a jak to udělal, jdeme více do hloubky. A právě špatně nastavený způsob odměňování je jedna z věcí, která vyvolá takovéto nežádoucí chování.

O nás

Jsme týmem expertů v oblasti bezpečnosti a ochrany. Naší prací je chránit naše klienty před různými formami kybernetických a jiných útoků, zabývat se identifikací rizik a tvorbou bezpečnostních opatření, která zajistí bezpečné prostředí a minimalizují možné škody.

Naše práce spočívá v monitorování různých bezpečnostních hrozeb a vytváření preventivních opatření, která minimalizují rizika škod a přispívají k celkovému zlepšení prostředí ve společnosti.

+420 737 353 737

info@premiumsystems.cz

Co by vás ještě mohlo zajímat

Jak se nespálit při výběru zaměstnanců

Jak u vás probíhá výběr zaměstnanců? Dokážete v průběhu hodinového rozhovoru získat úplný obraz o kandidátovi? Troufáme si říct, že určitě odhalíte hodně věcí, ale zjistit pravou podstatu toho, jestli je uchazeč „ideální“, často vyžaduje daleko hlubší pohled než...

číst více

Co je Disaster Recovery Plan a jak jej psát?

Disaster Recovery Plan (DRP), neboli Plán obnovy po havárii je strategický dokument popisující cestu k co nejrychlejšímu obnovení práce po neplánovaném incidentu, který narušil běžné fungování společnosti. V tomto článku se dozvíte, jak postupujeme při tvorbě DRP a co...

číst více