Průvodce světem kamer 3. část – Jak z nich dostat co nejvíc?

Bez kamerových systémů bychom se mnohdy vůbec nehnuli z místa. Bez nich jsme nejen v průmyslových areálech odkázáni na výpovědi a svědectví pracovníků ostrah, nájemců nebo náhodných osob. Jsme si vědomi rizik existence “velkého bratra”, ale současná situace v praxi vyžaduje mít k dispozici kvalitnější datovou základnu.  

Samozřejmou součástí technických a softwarových prostředků musí být zpracovaná pravidla. Vyhovění legislativě v podobě Směrnice pro kamerové systémy pak znamená, že si ve firemních procesech uděláte sami pořádek.  

Data z kamer firmám slouží nejen pro sledování a pořizování kamerových záznamů pro potřeby základní fyzické bezpečnosti. Tato data jsou využitelná pro potřeby logistiky, ale i výroby. Za jejich pomoci můžeme sledovat a vyhodnocovat toky informací ve smyslu množství, časů i kvality. Kvalitou zde rozumíme  např. pohled neporušenosti nákladů nebo obalů, i samotnou kvalitu v procesu výroby, vidí-li na ni kamery.  

Budoucností a jednoznačným trendem jsou tak automatizované systémy, které tvoří softwarovou nadstavbu nad dnes již běžnými kamerovými systémy.  

Autorem článku je Jirka, jednatel

O nás

Jsme týmem expertů v oblasti bezpečnosti a ochrany. Naší prací je chránit naše klienty před různými formami kybernetických a jiných útoků, zabývat se identifikací rizik a tvorbou bezpečnostních opatření, která zajistí bezpečné prostředí a minimalizují možné škody.

Naše práce spočívá v monitorování různých bezpečnostních hrozeb a vytváření preventivních opatření, která minimalizují rizika škod a přispívají k celkovému zlepšení prostředí ve společnosti.

+420 737 353 737

info@premiumsystems.cz

Co by vás ještě mohlo zajímat

Co je Disaster Recovery Plan a jak jej psát?

Disaster Recovery Plan (DRP), neboli Plán obnovy po havárii je strategický dokument popisující cestu k co nejrychlejšímu obnovení práce po neplánovaném incidentu, který narušil běžné fungování společnosti. V tomto článku se dozvíte, jak postupujeme při tvorbě DRP a co...

číst více