Jak jsme – jako zástupci vlastníka objektu – zajistili dokonalou bezpečnost administrativní budovy a zabezpečení areálu

Obrátili se na nás, jako profesionály v oblasti zabezpečení areálů a budov, majitelé velké administrativní budovy, neboť se jim nedařilo zajistit všestrannou bezpečnost pro nájemce kanceláří a jejich klienty. Druhým problémem je neoprávněné parkování řidičů na placených místech na parkovišti.

Prostory v administrativním objektu si pronajímají firmy různých velikostí i oborů – nachází se zde větší fitness centrum, svou praxi zde provozují lékaři i terapeuti. Současná situace, týkající se bezpečnosti v budově i na parkovišti, se postupem času stávala neúnosnou.

Podle sdělení nájemců a také jejich klientů je zde podezření na drobné krádeže, a navíc byl v poslední době evidován výskyt podezřelých osob, a to jak na jednotlivých patrech budovy, tak dokonce i v kancelářích. Obecně tedy lze říci, že zabezpečení areálu a budovy je chybné a je narušen pocit bezpečí jednotlivých nájemců, a jejich klientů.

Druhým problémem je obsazování placených parkovacích míst – příliš často se stává, že na těchto rezervovaných místech neoprávněně parkují řidiči, kteří si parkovací místo nepronajali.

Naším cílem při zabezpečení areálu tedy bylo

 • Seznámit se s bezpečnostními zájmy a prioritami vlastníka objektu.
 • Zajistit zvýšení bezpečnosti administrativní budovy.
 • Zabezpečit parkování v areálu tak, aby bylo v souladu s nastavenými pravidly.

Předem jsme museli zvážit všechna možná rizika

Zejména necitlivý přístup by v dané situaci mohl mít negativní vliv na vztahy majitele a nájemců administrativních prostor. Zabezpečování areálů, ale hlavně aktivně využívaných budov, musí být prováděno pečlivě a s citem.

Na co všechno jsme museli dávat bedlivý pozor?

 • Zásadním úkolem bylo zjistit zájmy a priority vlastníka objektu.
 • Náš postup musel být taktický, ale především taktní – nesměly být narušeny dobré vztahy mezi vlastníkem objektu a nájemníky.
 • Vzhledem k tomu, že budova je provozována dlouhá léta, lpí všichni zúčastnění na zaběhlých způsobech a zdálo se, že budou jen velmi těžce přijímat nově zaváděná pravidla – tomu jsme museli přizpůsobit svoje počínání a volit nenásilné, avšak účinné taktické kroky.

Jaký byl náš reálný postup?

 • Nejprve jsme se kompletně seznámili s provozem budovy a jejím každodenním chodem, a také s vydanými předpisy a existujícími normami v oblasti zabezpečení budovy.
 • Nezávisle jsme prověřili potřeby, zvyky a konání jednotlivých nájemců.
 • Vytvořili jsme nové postupy, předpisy i pravidla, a přitom jsme zohlednili a zapracovali do nich potřeby a zájmy jak nájemníků, tak i majitele budovy.
 • Aby mohla být navržená opatření uvedena do provozu, zajistili jsme instalaci odpovídajících technických prostředků.
 • Důkladně jsme proškolili zaměstnance recepce a ostrahy.
 • Pomohli jsme s interpretací nových postupů nájemcům.
 • Při zavádění nových postupů v budově jsme byli fyzicky přítomni, abychom mohli sledovat uvedení těchto opatření do praxe. Při tom se nám podařilo odfiltrovat některé objevující se nesoulady.

Jsme Premium Systems, tým expertů v oblasti bezpečnosti a ochrany. Chráníme naše klienty před kybernetickými a jinými útoky, zabýváme se identifikací rizik a tvorbou bezpečnostních opatření, která zajistí zabezpečení areálů, budov a minimalizují možné škody.


Jak to celé dopadlo a jaké jsou reálné výsledky naší práce?

 • Všechna nová pravidla byla stanovena adekvátně k situaci v budově.
 • Aby majitel, nájemci i zaměstnanci novým ustanovením lépe porozuměli, vše jsme jim srozumitelně vysvětlili, a na základě nedávných bezpečnostních incidentů jim demonstrovali, že je zavedení nových postupů a lepšího zabezpečení budovy nezbytné.
 • Poté všichni zúčastnění od nás – coby nezávislého odborného subjektu – nová pravidla bez výhrad přijali.
 • Ještě nějaký čas jsme nově nastalou situaci sledovali; ukázalo se, že situace na parkovišti vykazuje značné zlepšení, ovšem bude ještě vyžadovat další kroky ze strany vlastníka objektu směrem k nájemníkům.
 • Zásadním zjištěním byl fakt, že od zavedení nových pravidel v objektu nebyl zaznamenán žádný bezpečnostní incident.

Náš cíl – zajistit bezpečnost v prostorách administrativní budovy a zároveň nastavit pravidla pro správné parkování – byl dosažen a náš zadavatel byl plně spokojen.

Vždy najdeme pro našeho klienta to správné řešení.

O nás

Jsme týmem expertů v oblasti bezpečnosti a ochrany. Naší prací je chránit naše klienty před různými formami kybernetických a jiných útoků, zabývat se identifikací rizik a tvorbou bezpečnostních opatření, která zajistí bezpečné prostředí a minimalizují možné škody.

Naše práce spočívá v monitorování různých bezpečnostních hrozeb a vytváření preventivních opatření, která minimalizují rizika škod a přispívají k celkovému zlepšení prostředí ve společnosti.

+420 737 353 737

info@premiumsystems.cz

Co by vás ještě mohlo zajímat

Co je Disaster Recovery Plan a jak jej psát?

Disaster Recovery Plan (DRP), neboli Plán obnovy po havárii je strategický dokument popisující cestu k co nejrychlejšímu obnovení práce po neplánovaném incidentu, který narušil běžné fungování společnosti. V tomto článku se dozvíte, jak postupujeme při tvorbě DRP a co...

číst více