Jak na Whistleblowing – My jsme připraveni! A co vy?

Aktuálně jsme dokončili zadání jedné průmyslové výrobní a logistické firmy k prověření podnětu skupiny zaměstnanců upozorňujících na možné manipulace při výběrových řízeních organizovaných interním týmem projektového manažera.  

Našemu týmu se podařilo podrobně zmapovat i skrytější a komplikovanější části konkrétní skupiny zakázek. Informace jsme postupně rozčlenili do kategorií: 

“drby” 

“může to tak být” 

“ověřené informace”    

Zjištěné informace jsme validovali napříč zúčastněnými skupinami. Velmi příjemným zjištěním a závěrem bylo, že označená výběrová řízení proběhla v souladu se zájmy firmy a nastavenými procesy. Skupina zaměstnanců, která velmi nesměle upozornila na možné problematické jednání při interním vyhodnocování nabídek se závěry souhlasila. Stejně tak vedení firmy a majitelé došli k závěru, že nastavené postupy a celý proces výběru a vyhodnocování podaných nabídek jsou dobře nastaveny.    

A přínosy pro firmu? 

  • Eliminovaly se “chodbové řeči” o nekalostech a neoprávněném prospěchu některých zaměstnanců z ovlivňování zakázek vypisovaných firmou. 
  • Skupina zaměstnanců, která informovala o svém podezření získala reálnou podporu a pocit, že jejich podněty jsou brány vážně. Že jsou prověřeny někým kvalifikovaným a nezávislým.  
  • V tomto případě byly prověřeny nastavené procesy ve smyslu compliance, tedy byl zjištěn soulad reality s požadovanými a nastavenými postupy při výběru dodavatelů.  
  • Do okolí firmy se nedostaly běžně roztrubované informace o tom, že “ve firmě se krade a nikdo s tím nic nedělá…”. 
  • Podařilo se touto formou otevřít informační kanál pro jiné, možná relevantnější podněty zaměstnanců nebo lidí z okolí firmy.  
  • Dodavatelé nebo potenciální dodavatelé získali výrazně vyšší úroveň jistoty, že vyhlášená výběrová řízení jsou zadavatelem vyhodnocována férově a v souladu s odpovědně nastavenými podmínkami.  
  • HR oddělení získalo cenný materiál pro informování zaměstnanců a budování vnitřní kultury firmy.     

A tohle přesně je vlastně whistleblowing 😊  

Situaci jsme mohli popsat na základě schválení klienta, který si ale nepřál být výslovně uveden. 

Autorem článku je Jirka, jednatel

Co by vás ještě mohlo zajímat

Co o vás všechno řekne vaše digitální stopa

Internet je neodmyslitelnou součástí našeho každodenního života. Používáme ho k práci, zábavě, vzdělávání, komunikaci a mnoha dalším účelům. Ale víme, jaký vliv má internet na naše soukromí a bezpečnost? Víme, co je to digitální stopa, jak ji chránit a co bychom o ni...

číst více