Zmocněnec poškozeného a spolupráce s PČR

Trestná činnost obecně se prolíná všemi obory lidské činnosti, jakož i mezilidskými vztahy. Pachatel trestné činnosti má vždy v prvopočátku určitý náskok především v tom, že případ, který zosnoval, má promýšlený a policejní orgán k odhalení jeho protiprávního jednání musí dané jednání především pochopit a opatřit důkazy, které jej usvědčí z konkrétního trestného činu. To jsou zejména případy hospodářských trestných činů.

Musíme brát v potaz to, že policejní orgán není „všeználek“ a i on se musí učit chápat nové metody trestné činnosti, v dnešní době především v oblasti IT technologií. Oznamovatel a současně poškozený pak musí doufat, že policejní orgán bude k prověřování jeho podnětu přistupovat zodpovědně a profesionálně, což se ne vždy děje, a poškozený má pak smíšené, až negativní pocity z probíhajícího trestního řízení.                                        

Aby poškozený nabyl přesvědčení a jistoty, že v jeho věci bylo učiněno maximum, osvědčuje se využití institutu zmocněnce poškozeného, který v rámci trestního řízení zastupuje poškozeného a má tedy práva jako on. To znamená, že poškozený může vykonávat svá práva v trestním řízení buď osobně, nebo prostřednictví svého zmocněnce. Výhoda je i v tom, že policejní orgán jak se říká „ nemá jenom vás“, jak někdy slýcháváme, ale řeší i další případy, kdežto zmocněnec poškozeného se bude zabývat jenom vaším případem, bude mít na to čas a bude využívat i možnosti být v kontaktu s policejním orgánem, kterému může v rámci trestního řízení navrhovat provedení důkazu, které by mohly přispět k prokázání oznámené trestné činnosti.

Tato zkušenost, kdy vystupujeme jako zmocněnci poškozeného, se nám v řadě případů osvědčila, zejména v případech trestné činnosti páchané prostřednictvím informačních technologií, nebo u závažné hospodářské trestné činnosti. Naši odborníci pro dané případy mohou vypracovat pro policii vysvětlující komentáře, o kterých nemusí mít policejní orgán odborné znalosti a on pak může své další postupy směřovat k prokázání trestné činnosti. Neočekáváme, že nám příslušný policejní orgán bude za to děkovat, ale často máme dobrý pocit z toho, že naše podněty napomohly k odhalení trestné činnosti ku prospěchu poškozeného.

Co by vás ještě mohlo zajímat

Jak na Whistleblowing – My jsme připraveni! A co vy?

Aktuálně jsme dokončili zadání jedné průmyslové výrobní a logistické firmy k prověření podnětu skupiny zaměstnanců upozorňujících na možné manipulace při výběrových řízeních organizovaných interním týmem projektového manažera.   Našemu týmu se podařilo podrobně...

číst více