Nebojí se specifických kauz a vždycky hledá cestu k řešení problémů

S Mgr. Janem Kramperou a jeho týmem spolupracujeme více než tři roky. Nedávno jsme společně rekapitulovali a přišli jsme na to, že z více než desítky společných případů není jediný, který by se nám nepodařilo dotáhnout do vítězného konce. Za výhru osobně považuji zejména situaci, kdy ani jedna strana zcela neutrpí, ale někdy jsou karty od začátku rozdány jinak.  

Tady jsme prostě všechny případy vyhráli… A bylo to pestré 🙂 

Tak začněme!

Co tě baví na soudních sporech, co tě na této práci naplňuje?

Kdybych to měl říct jednoduše, tak je to možnost řešit problémy. Aplikovat právo v praxi, tj. nejenom na hypotetických a akademických otázkách, ale na konkrétních problémech konkrétních klientů a pomáhat jim hledat cestu k jejich řešení.


Jaká právní oblast je ti nejbližší?

V poslední době jsme měli několik velkých kauz týkajících se sporů mezi společníky nebo bývalými přáteli/obchodními partnery. Tyto kauzy byly a vždycky budou velmi specifické a ukazuje se, že při jejich řešení je nezbytné komplexní uvažování a proaktivní strategie.


Vyžaduje vedení soudních sporů nějaké zvláštních schopnosti nebo dovednosti?

Myslím, že už jsem to kdysi říkal v jiném rozhovor a pořád to platí. Pro dobrého litigátora platí za mne především heslo: Nevzdávat to a bojovat.


Jak se stát rozhodcem u mezinárodního soudu?

Je zapotřebí mít za sebou již nějaké zkušenosti a ideálně i jméno v oboru. A pak je samozřejmě nutné podat přihlášku 😊


Jaký je rozdíl v přístupech našich soudů a těch mezinárodních?

Tady bych nerad zobecňoval. Jsem přesvědčený, a to i s ohledem na svoji téměř 15 letou praxi, že není rozdíl v přístupu různých soudů, ale je významný rozdíl v přístupu jednotlivých soudců. Ti mají vliv na to, jestli spor probíhá rychle a efektivně, nebo jestli je zatížen zbytečným průtahy, ti mají vliv na to, jakou pověst potom jednotlivé soudy získávají. Je to vždy o lidech, ne o institucích.


Jaký typ podpory, kromě té právní, je pro tebe při soudních sporech důležitý?
Soudní spory se snažím vést komplexně. Tj. nesoustředit se jenom na to, co se děje v soudní síni a o čem je veden konkrétní projednávaný spor, ale zaměřovat se na celkovou podporu klienta v dané situaci. Na to, jak spor může ovlivnit jeho business atd. Je pro nás tedy nesmírně důležitá podpora dalších specialistů, jako jsou například operativci a vyšetřovatelé, kteří dokáží zajistit potřebné informace a podklady. Znalci, kteří dokáží jednotlivé podklady vyhodnotit a dále například PR specialisté, kteří dokáží vše správně vykomunikovat.

Honza a Jirka debatovali v krásné nové kanceláři Aegis Law


Jaké vlastnosti požaduješ po svých kolezích?

Jsem přesvědčený, že znalosti se člověk naučí, zkušenosti získá časem, ale správný přístup a nadšení pro věc buď má nebo ne. To je tedy to, co je pro mne nejdůležitější, tj. vidět u svých kolegů nadšení a zápal pro naši práci, stejně jako to, že si dobře rozumíme po lidské stránce. 


Vypadá, že v Aegis Law máte šťastnou ruku na výběr mladých kolegů, máte na to nějaký recept?

To asi hodně souvisí s mou odpovědí na předchozí otázku. Věřím, že naši mladší kolegové vnímají to, že se k nim již od začátku chováme jako ke kolegům. Tak jako oni respektují to, co jsme my již dokázali, my máme respekt před tím, co oni jednou dokážou. Věřím, že takový přístup k lidem, ke kolegům se pak projeví na tom, že kancelář pak prostě přitahuje ty správné lidi.


Kde bys chtěl vidět Aegis za 5 let?

Aegis bych chtěl vidět jako kancelář, kde lidi baví pracovat a která patří mezi jedny z nejúspěšnější kanceláří na trhu.

O nás

Jsme týmem expertů v oblasti bezpečnosti a ochrany. Naší prací je chránit naše klienty před různými formami kybernetických a jiných útoků, zabývat se identifikací rizik a tvorbou bezpečnostních opatření, která zajistí bezpečné prostředí a minimalizují možné škody.

Naše práce spočívá v monitorování různých bezpečnostních hrozeb a vytváření preventivních opatření, která minimalizují rizika škod a přispívají k celkovému zlepšení prostředí ve společnosti.

+420 737 353 737

info@premiumsystems.cz

Co by vás ještě mohlo zajímat

Co je Disaster Recovery Plan a jak jej psát?

Disaster Recovery Plan (DRP), neboli Plán obnovy po havárii je strategický dokument popisující cestu k co nejrychlejšímu obnovení práce po neplánovaném incidentu, který narušil běžné fungování společnosti. V tomto článku se dozvíte, jak postupujeme při tvorbě DRP a co...

číst více