Otravné anonymy

Když už máte ve firmě pocit, že vše funguje, někdy přichází nečekané situace, které zdánlivě nemají jiný smysl, než jen otravovat. 

Máme na mysli uměle vyvolané kontroly ze strany finančního úřadu, úřadu inspekce práce, hygieny, různé oborově zaměřené kontroly, apod.. Pokud máte štěstí,  přítomní úředníci vám alespoň naznačí, že tato kontrola nepatří do kategorie periodicky plánovaných, ale byla vyvolána vnějším podnětem. Pod kategorii “otravné” řadíme také různé anonymní kampaně směřované přímo do ekosystému firmy. 

Velká část firem nebo organizací nad tímto fenoménem mávne rukou s pocitem, že s tím stejně nic neudělají a alespoň mají důvod udělat si pořádek ve firemních procesech. 

Druhá část firem se skutečně nechá otrávit a její lidé jsou tak schopni na potkání neustále tipovat vnitřní nebo vnější nepřátele. 

Ta třetí se obvykle rozhodne investovat energii a pokusit se zdroj identifikovat, tedy odhalit.  

Skupina jedna je pro nás zcela legitimní, naopak ta druhá je pro nás z naší podstaty neakceptovatelná již jen proto, že ze své zkušenosti víme, jak dokáže být takový postoj pro osobnosti i celé firmy devastující. Zbývá již jen krátce naznačit, co myslíme tou třetí skupinou firem, tedy těch, které se rozhodnou věnovat energií do odhalení zdroje těchto problémů. 

Naše doporučení pro koordinovaný postup: 

  • vyberte někoho emočně nezasaženého, klidně z vnitřních zdrojů,
  • zohledněte jeho vnitřní talenty a dispozice pro komunikaci,
  • dostaňte všechny dostupné informace na papír,
  • nezapomeňte na časovou osu, výpovědi všech dotčených, i na pouhé domněnky

Již tato fáze může mít očistný charakter zejména v tom smyslu, že zaměstnanci zaznamenají vůli vedení firmy nebo organizace se jejich dojmy, podněty  a  pocity vůbec zabývat. A po vyhodnocení shromážděných informací se často ukáže, že reálná situace ne zcela odpovídá tomu, co se odehrává v povědomí lidí a tím i celé firmy. Například se akcentují informace, které se mohou ukázat jako ne zcela podstatné nebo přímo zavádějící. 

Pak je na čase stanovit si konkrétní postup a varianty, jak shromážděné informace postupně ověřovat a očišťovat. A to až do úrovně, kdy je zřejmé, že se dále nepohneme. Postupně se tak dopracujeme do stavu, kdy je potřeba změnit přístup a do procesu pustit větší kreativitu. Ale již v této fázi se situace projasní a uleví se od zbytečných nánosů a nepotvrzených podezření.  

Kreativní způsoby zjišťování informací přiblížíme samostatně v některém z dalších našich článků.

A naše zkušenost? Často to bývá někdo, do koho byste to vůbec neřekli…

Co by vás ještě mohlo zajímat

Jak na Whistleblowing – My jsme připraveni! A co vy?

Aktuálně jsme dokončili zadání jedné průmyslové výrobní a logistické firmy k prověření podnětu skupiny zaměstnanců upozorňujících na možné manipulace při výběrových řízeních organizovaných interním týmem projektového manažera.   Našemu týmu se podařilo podrobně...

číst více