Rizika továrního nastavení routeru

Používání wifi routeru doma i v práci je už naprosto běžnou součástí života. Napadlo Vás ale jak nebezpečné je, ponechat jej v továrním nastavení? Wifi router přichází z výroby již přednastavený IP adresou, SSID (název sítě) a heslem. Pro mnoho útočníků je snadné tato základní, tovární nastavení uhodnout a vaši síť se mu odhalí zcela nechráněná. Mnoho uživatelů základní SSID a heslo změní, zejména z důvodu komfortu, ale změna bývá chybná. K tomu se vrátíme dále. Co ovšem už málokdo změní je administrátorské heslo k ovládání samotného routeru. Tovární heslo k jednotlivým modelům zařízení je volně dostupné na internetu a kombinace bývá jednoduchá, Admin/Admin. Díky tomu se můžete dostat do konzole, kde jsou hesla a nastavení vaší sítě. Tu zde můžete libovolně upravovat a měnit, stejně tak i případný útočník.Proto je změna přístupového hesla nutná. 

Takto vypadá administrativní prostředí routeru, kam se útočník může dostat a napáchat neplechu..

Další kapitolou je citlivé označení vaší firemní, nebo domácí sítě. Mnoho uživatelů pojmenuje síť svým jménem nebo jménem firmy. např. “Pavel Smutný Doma” nebo “Tesco_WIFI”. Z pohledu případného zločince je pak hledání sítě, kterou chce napadnout velmi snadné. Doporučujeme neutrální názvy např: “Jeskyně” nebo “ST67_Wifi”. Název, se kterým si nikdo nedokáže jednoduše poradit. Nechcete přece aby si každý kolemjdoucí jednoduše zjistil, kdo na dané adrese bydlí nebo má sídlo. Důkladnému nastavení wifi sítě se budeme věnovat v některém z dalších článků.

O nás

Jsme týmem expertů v oblasti bezpečnosti a ochrany. Naší prací je chránit naše klienty před různými formami kybernetických a jiných útoků, zabývat se identifikací rizik a tvorbou bezpečnostních opatření, která zajistí bezpečné prostředí a minimalizují možné škody.

Naše práce spočívá v monitorování různých bezpečnostních hrozeb a vytváření preventivních opatření, která minimalizují rizika škod a přispívají k celkovému zlepšení prostředí ve společnosti.

+420 737 353 737

info@premiumsystems.cz

Co by vás ještě mohlo zajímat

Co je Disaster Recovery Plan a jak jej psát?

Disaster Recovery Plan (DRP), neboli Plán obnovy po havárii je strategický dokument popisující cestu k co nejrychlejšímu obnovení práce po neplánovaném incidentu, který narušil běžné fungování společnosti. V tomto článku se dozvíte, jak postupujeme při tvorbě DRP a co...

číst více