Náš etický kodex

Řídíme se nejen srdcem

Každý den řešíme věci, které jsou velice citlivé, je pro nás tak důležitá vnímavost a ochrana. 

Čím se řídíme

Vzájemný respekt, férovost, otevřenost a profesionalita, to jsou hlavní osobnostní kritéria všech zaměstnanců. Naše zásady chování zahrnujeme i do smluvních vztahů s obchodními partnery. Obchodních cílů se snažíme dosahovat výhradně pomocí legálních a eticky přípustných prostředků. Totéž očekáváme od našich partnerů. Rovněž dbáme, aby při naší činnosti nedocházelo ke střetu zájmů.

 

Sumarizujeme dostupná fakta

Vyhledáváme, agregujeme a následně sumarizujeme legálně dostupná data, z nichž neděláme žádné subjektivní závěry zkreslené o případné domněnky, pocity či předsudky, nehodnotíme. Pouze předkládáme ucelené informace v souvislostech.

 

Držíme se etických principů

Před přijetím jakékoliv kauzy posuzujeme její etické hranice z hlediska morálně relevantních norem
a pečlivě dbáme na to, abychom je svou činností neporušovali.

 

Všechny informace jsou u nás v bezpečí

Klientům garantujeme striktní zachování mlčenlivosti a diskrétnosti při nakládání s citlivými informacemi. Veškerá data jsou zpracovávána a ukládána tak, aby nedošlo k jejich zneužití.

 

Vylepšujeme

Nestačí nám povrchní znalosti. Problematiku do hloubky zkoumáme, vzděláváme se jak v progresivních technologiích, tak v oborových novinkách, pracujeme dle předem jasně definovaných procesů.