Co ještě před akvizicí

I když to málokdo přizná, akvizice bývají velice často realizovány převážně na základě emocí. Přesto, nebo spíše právě proto, doporučujeme z vlastní zkušenosti věnovat alespoň tři týdny vlastní nebo externí energie ke zjištění kostlivců.  

A jak postupovat? Nejlépe osobním kontaktem zajistit informace od: 

 • stávajících zaměstnanců na nižších pozicích, 
 • dodavatelů,
 • odběratelů, 
 • skvělým zdrojem bývají bývalí zaměstnanci nebo bývalí členové managementu. Zde ovšem pozor na relevanci a nutnost třídění těchto informací, zejména s ohledem k motivaci oslovených osob. 

A samozřejmě citlivě. 

Naše nejčastější zjištění: 

 • nadhodnocené údaje o rozpracované výrobě,
 • nadhodnocená kvalita vztahů v organizaci,
 • nadhodnocená míra osobní provozní angažovanosti dosavadního majitele, zakladatele, apod. 
 • celkově nadhodnocená představa top managementu nebo dosavadního majitele o úrovni procesů ve firmě, 
 • nadhodnocená očekávání o budoucí obchodní roli dosavadního majitele firmy, 
 • podhodnocené údaje o stavebně-technických problémech v budovách, areálech nebo infrastruktuře,
 • podhodnocené informace o úrovni fluktuace,
 • podhodnocené informace o osobní spotřebě stávajícího majitele.

Naopak informace o ekonomické situaci si akviziční týmy již obvykle dokáží zajistit a ověřit. 

Zjištění negativních informací k akvírované firmě ještě samozřejmě neznamená nutnost jednání opustit. Ale důležité je vědět

O nás

Jsme týmem expertů v oblasti bezpečnosti a ochrany. Naší prací je chránit naše klienty před různými formami kybernetických a jiných útoků, zabývat se identifikací rizik a tvorbou bezpečnostních opatření, která zajistí bezpečné prostředí a minimalizují možné škody.

Naše práce spočívá v monitorování různých bezpečnostních hrozeb a vytváření preventivních opatření, která minimalizují rizika škod a přispívají k celkovému zlepšení prostředí ve společnosti.

+420 737 353 737

info@premiumsystems.cz

Co by vás ještě mohlo zajímat

Co je Disaster Recovery Plan a jak jej psát?

Disaster Recovery Plan (DRP), neboli Plán obnovy po havárii je strategický dokument popisující cestu k co nejrychlejšímu obnovení práce po neplánovaném incidentu, který narušil běžné fungování společnosti. V tomto článku se dozvíte, jak postupujeme při tvorbě DRP a co...

číst více