Kdy nasadit forenzní audit

S běžným, nejčastěji finanční auditem se setkává většina firem a organizací. Pod pojmem audit si můžeme představit zjišťování souladu mezi deklarovaným a skutečným stavem. Forenzní audit je pak dobré nasadit k ověřování různých podezření, ke zjištění hlubších, skutečných důvodů, které jsou často skryty někde v pozadí.  

A kde obvykle zjišťujeme problémy? Ve firmách, organizacích a fondech zabývajících se správou majetku. Typicky také ve vzdálených pobočkách firem, které se rychle rozrostly a jsou z každodenního dohledu majitele. Také firmy, které se zabývají jiným předmětem činnosti než je převládající byznys. Ve firmách, kde nejsou z jakýchkoli důvodů zavedeny kontrolní mechanismy. Nejčastěji se setkáváme se smlouvami, které nedávají úplně smysl, resp. nedává smysl jejich podstata. Ale výčet situací by byl dlouhý, kreativita v této oblasti bývá opravdu zajímavě rozvinutá. 

V reakci  na podněty z reportingu, z finančního auditu nebo od obeznámených oznamovatelů pak přímo v místě a s konkrétními lidmi otevřeně, nebo někdy pod legendou, zjišťujeme detailní informace. Postupně pak skládáme obraz celkové situace. 

K práci forenzního auditora jsou potřeba malinko jiné kompetence. U finančního auditora nebývá prioritní schopnost komunikovat a navazovat vztahy. Jsou zde spíše důležitější analytické schopnosti s důrazem na detail. U forenzního auditu je více podstatné vidět věci v souvislostech a s nadhledem, pracuje se více s intuicí.            

Pozitivními vedlejšími efekty často bývá, že domněnky se skokově promění v doložitelná fakta. Všichni také víme, jak jednoduché je někdy jednou větou kohokoli očernit. Anebo také naopak… 

Důležité je nemyslet si, ale vědět.

O nás

Jsme týmem expertů v oblasti bezpečnosti a ochrany. Naší prací je chránit naše klienty před různými formami kybernetických a jiných útoků, zabývat se identifikací rizik a tvorbou bezpečnostních opatření, která zajistí bezpečné prostředí a minimalizují možné škody.

Naše práce spočívá v monitorování různých bezpečnostních hrozeb a vytváření preventivních opatření, která minimalizují rizika škod a přispívají k celkovému zlepšení prostředí ve společnosti.

+420 737 353 737

info@premiumsystems.cz

Co by vás ještě mohlo zajímat

Co je Disaster Recovery Plan a jak jej psát?

Disaster Recovery Plan (DRP), neboli Plán obnovy po havárii je strategický dokument popisující cestu k co nejrychlejšímu obnovení práce po neplánovaném incidentu, který narušil běžné fungování společnosti. V tomto článku se dozvíte, jak postupujeme při tvorbě DRP a co...

číst více