Kdy nasadit forenzní audit

S běžným, nejčastěji finanční auditem se setkává většina firem a organizací. Pod pojmem audit si můžeme představit zjišťování souladu mezi deklarovaným a skutečným stavem. Forenzní audit je pak dobré nasadit k ověřování různých podezření, ke zjištění hlubších, skutečných důvodů, které jsou často skryty někde v pozadí.  

A kde obvykle zjišťujeme problémy? Ve firmách, organizacích a fondech zabývajících se správou majetku. Typicky také ve vzdálených pobočkách firem, které se rychle rozrostly a jsou z každodenního dohledu majitele. Také firmy, které se zabývají jiným předmětem činnosti než je převládající byznys. Ve firmách, kde nejsou z jakýchkoli důvodů zavedeny kontrolní mechanismy. Nejčastěji se setkáváme se smlouvami, které nedávají úplně smysl, resp. nedává smysl jejich podstata. Ale výčet situací by byl dlouhý, kreativita v této oblasti bývá opravdu zajímavě rozvinutá. 

V reakci  na podněty z reportingu, z finančního auditu nebo od obeznámených oznamovatelů pak přímo v místě a s konkrétními lidmi otevřeně, nebo někdy pod legendou, zjišťujeme detailní informace. Postupně pak skládáme obraz celkové situace. 

K práci forenzního auditora jsou potřeba malinko jiné kompetence. U finančního auditora nebývá prioritní schopnost komunikovat a navazovat vztahy. Jsou zde spíše důležitější analytické schopnosti s důrazem na detail. U forenzního auditu je více podstatné vidět věci v souvislostech a s nadhledem, pracuje se více s intuicí.            

Pozitivními vedlejšími efekty často bývá, že domněnky se skokově promění v doložitelná fakta. Všichni také víme, jak jednoduché je někdy jednou větou kohokoli očernit. Anebo také naopak… 

Důležité je nemyslet si, ale vědět.

Co by vás ještě mohlo zajímat

Jak na Whistleblowing – My jsme připraveni! A co vy?

Aktuálně jsme dokončili zadání jedné průmyslové výrobní a logistické firmy k prověření podnětu skupiny zaměstnanců upozorňujících na možné manipulace při výběrových řízeních organizovaných interním týmem projektového manažera.   Našemu týmu se podařilo podrobně...

číst více