SLUŽBY PRO ORGANIZACE

Komplexní bezpečnostní politika

 

Analýza bezpečnostních rizik

Realisticky zhodnotíme bezpečnostní rizika ve firmě v oblasti fyzické, informační, IT, personální a manažersko-strategické. Navrhneme řešení a předáme vám komplexní zprávu. 

Z naší praxe:

Větší průmyslová firma se rozhodla nechat si vypracovat analýzu rizik. Zjistili jsme řadu nedostatků, zejména nevyrovnanost opatření v jednotlivých oblastech a připravili jsme koncept, jak danou firmu učinit bezpečnější pomocí nejrůznějších opatření, mezi kterými bylo zásadní vytvoření jednotné koncepce (bezpečnostní politiky), volba dlouhodobých strategií a záměrů aj. Firma našimi návrhy ušetřila přes 350.000Kč v oblasti fyzické bezpečnosti a nemalé úspory vznikly i v oblasti personální bezpečnosti. Nad dodržováním stanovených pravidel stále dohlížíme ve formě testování bezpečnosti. Průběžně se podílíme na řešení krizových situací, kterými jsou např. propouštění zaměstnanců či trestní řízení.

Tvorba bezpečnostní politiky a vnitřních předpisů

Všechny poznatky a doporučení ze vstupní analýzy promítneme v interních dokumentech, případně vytvoříme nové předpisy jako je Bezpečnostní politika, IT směrnice, Směrnice pro ochranu osobních údajů (GDPR), Krizový plán a další.

Z naší praxe:

Jediný vlastník celé skupiny firem se původně rozhodl obsadit místo bezpečnostní ředitel. Na základě konzultace místo toho zvolil variantu externí spolupráce s naší společností, protože dokážeme vlastními silami pokrýt všechny požadavky na činnosti v oblasti bezpečnosti, které jsou v jedné osobě ředitele obtížně zajistitelné. Díky nám je nyní vykonávají specialisté na konkrétní problematiku – zabezpečení areálu, koordinaci fyzické ostrahy, vytvoření dispečinku s centrálním dohledem, spolupráci v oblasti výběru zaměstnanců, prověření potenciálních klientů a zákazníků, vytvoření systému IT bezpečnosti, odhalování a řešení podvodů a mnohé další. Celá klientská skupina tímto získává komplexní službu, která je v daném případě skýtá 37% úsporu na platu případného bezpečnostního ředitele.

Audity, testování a ověřování bezpečnostních procesů a opatření

Prověříme, jak vaši zaměstnanci v praxi respektují formálně nastavená bezpečnostní pravidla. Ověříme náročnost fyzického vstupu do vašich areálů nebo i to, kolik času a energie by musela osoba zvenčí investovat, aby se dostala ke konkrétním aktivům vaší firmy (penetrační testování, mystery shopping).

Z naší praxe:

Na zadání jednatele větší strojírenské firmy jsme pronikli mezi zaměstnance a mohli dlouhodobě mapovat, jak reálně plní své pracovní povinnosti související s bezpečností přístupu k aktivům společnosti. Výsledkem našeho šetření bylo nejen zjištění závažných nedostatků, které byly potenciálem pro rizika přístupu neoprávněných osob a zcizení majetku i obchodních informací, ale také odhalení již probíhající protiprávní činnosti některých ze zaměstnanců - únik a krádež dat. Díky následným personálním opatřením (propouštění  a školení zaměstnanců) se jednateli podařilo zabránit výrazným škodám na majetku i v oblasti obchodu. 

Fyzická bezpečnost

 

Řízení přístupu

Rozhodneme, jak aktiva zabezpečit podle hodnoty a významu. Sestavíme pravidla, zaktualizujeme předpisy a vše zrealizujeme. Zajistíme, aby ochrana přístupu k citlivým aktivům nebyla zbytečně podhodnocená nebo naddimenzovaná a současně aby efektivně chránila, co je cenné.

naší praxe :

V areálu společnosti zabývající se dřevovýrobou jsme nastavili zóny oddělující výrobní a administrativní části, zajistili ochranu specificky důležitých zón (včetně stanovení přístupových modů). Od té doby se výrazným způsobem eliminovali do té doby nejasné „přesuny“ a ztráty materiálu a přestalo docházet k dalším bezpečnostním incidentům, kterým se vedení muselo dříve věnovat na úkor využití svého pracovního času.

Fyzická ostraha

Poradíme, zda má význam u vás fyzickou ostrahu provádět. Otestujeme aktuální nastavení, pomůžeme zorganizovat nebo přenastavit postupy, aby ostraha plnila účel a abyste za vložené prostředky získali maximální efekt.

Z naší praxe: 

Vlastník administrativní budovy s přilehlým areálem využíval služeb fyzické ostrahy zprostředkovatelské firmy, která dodavatelsky zajišťovala 15 pracovníků. Navrhli jsme snížení stavu ostrahy ve směnách, pričemž jsme sestavili efektivní plány obchůzek podle reálného provozu a rizikovosti dílčích zón nemovitostí. Realizovali jsme školení ostrahu v oblasti řešení krizových situací. Majitel areálu tímto nejenže podstatným způsobem ušetřil na nákladech za provoz ostrahy, ale také získal nemalý bonus v podobě zvýšení profesionality pracovníků ostrahy. Tento se mu vyplatil zejména při bezchybných a systematických řešeních bezpečnostních incidentů ostrahou.

Technické bezpečnostní systémy

Potřebujete instalovat kamerový systém, elektronické zabezpečení, nebo například systémy usnadňující lokalizaci majetku?

Navrhneme optimální variantu, v případě zájmu zajistíme odbornou instalaci. Vše sladíme také s vnitřními předpisy a požadavky GDPR.

Z naší praxe:

Klient s celorepublikovou sítí poboček, potřeboval vybudovat sofistikovaný kamerový systém. Pomohli jsme s návrhem, realizací i s plněním formálních poviností. Postup jsme přitom konzultovali přímo s Úřadem pro ochranu osobních údajů.

 

INFORMAČNÍ A IT BEZPEČNOST

 

Bezpečnostní politika v oblasti ochrany elektronických informací

Nejenže pro vás navrhneme a vypracujeme politiku ochrany digitálních dat nebo směrnici pro oblasti informační bezpečnosti, ale zároveň vás naučíme, zacházet s informacemi v praxi. Pro zaměstnance uspořádáme školení v oblasti IT technologií. 

Z naší praxe:

Představenstvo výrobního průmyslového podniku nás oslovilo s požadavkem řešit ochranu interních dat své firmy poté, co jeden ze zaměstnanců vynesl a následně předal konkurenci podstatné informace o výrobním programu, kalkulacích a zákaznících. Ve firmě jsme nastavili důsledný systém ochrany interních informací.

Obranné technické prohlídky a prostředky

Zkontolujeme prostory vaší firmy před případnými štěnicemi nebo odposlechy. Ochráníme prostor před jejich instalací.  Zajistíme vám pocit bezpečí pro strategická jednání o obchodním tajemství či aktuálních plánech.

Z naší praxe:

Klient měl podezření, že konkurenční firma získala záznam z důvěrného obchodního jednání, které probíhalo v prostorách vlastní firmy. Realizovali jsme obrannou technickou prohlídku, která vyloučila aktuální přítomnost nelegálního odposlechu. Doporučili a naplánovali jsme vytvoření bezpečné jednací místnosti. 

Ochrana osobních údajů - GDPR

Tým Premium Systems je připraven pomoci vám při zavádění nových procesů, pravidel i technických opatření v souvislosti s novou právní úpravou ochrany osobní údajů (GDPR). V souladu s GDPR jsme připraveni zabezpečit pozici pověřence ochrany osobních údajů (Data Protection Officer). Budete-li chtít vědět více, rádi vám poskytneme konzultace, rady, případně školení.

Z naší praxe:

Řadě našich dlouhodobých klientů i nových zákazníků jsme pomáhali naplnit požadavky nařízení GDPR. Trvale se pak věnujeme dohledu a koordinaci oblasti ochrany osobních údajů, poskytujeme službu pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO).

Ochrana a zabezpečení dat

Zabezpečíme data v počítačích, noteboocích, tabletech a mobilních telefonech proti úniku, ztrátě či odcizení dat. Bezpečnostní řešení nastavíme racionálně, podle aktuálních trendů. Spolupracujeme s firmami renomovaných značek pro řešení specifických bezpečnostních požadavků.

Audity IT a penetrační testování

Řekneme vám, co dělá vaše IT oddělení a zda je to v souladu se zájmy společnosti. V rámci auditu nejen zhodnotíme stav, ale doporučíme i vhodná inovativní rešení. V případě potřeby nastavená opatření podrobíme penetračnímu testování.

Z naší praxe:

Management výrobní firmy z oblasti strojírenství nás oslovil se zadáním posoudit úroveň jejich IT oddělení. Zjistili jsme problémy nejen s kvalifikací zaměstnanců, ale také s jejich loajalitou. Na základě i dalších zjištění jsme navrhli reorganizaci IT oddělení a výměnu vybraných zaměstnanců. Navíc se podařilo snížit náklady nejen na zaměstnance, ale také optimalizat nákup pro oblast IT.

Monitoring IT provozu

Jste si jistí, že vaši zaměstnanci tráví více času prací než na sociálních sítích? Doporučíme vám vhodné technologie pro monitoring IT provozu a zaměříme se na nevhodné využívání firemních prostředku zaměstnanci. Řekneme vám, co se na počítačích doopravdy děje a jak na to reagovat. 

Požadujete vyšší stupeň ochrany dat? Můžeme navrhnout sofistikované DLP (Data Lost Protection) systémy, které přizpůsobíme podle vašich potřeb.  

Personální bezpečnost

 

Personální prověrka a psychologické testování

Prověříme uchazeče nebo zaměstnance ve veřejných zdrojích i placených rejstřících. Zaměříme se na dluhy, exekuce i jeho pověst. V terénu ověříme refence z předchozího zaměstnání. Předpoklady uchazeče ověříme psychodiagnostickými nástroji. 

Z naší praxe:

Klient si při obsazování vyznamných pozic zvykl využívat personálních prověrek uchazečů, protože zjistil, že náklady vynaložené před přijetím zaměstnance jsou výrazně nižší, než investice do nevhodného zaměstnance a jeho následného odchodu.

školení v personální sféře

Proškolíme vaše zaměstnance v problematice firemní bezpečnosti. Naučíme je, jak se chovat v případě mimořádných udalostí nebo složitých interních situací. 

Z naší praxe:

Firma se sítí obchodních míst na celém území republiky nás poptala pro proškolení personálu v otázce chování v krizových situacích, protože v chodu firmy nebyly výjimkou případy loupežných přepadení a fyzického napadení zaměstnanců. V rámci celého procesu jsme proškolili personál z celkem 85 poboček. Díky školením jsou tak připraveni čelit neočekávaným situacím a vedení firmy si může být jistější, že zareagují v takových momentech správně.

Řešení vnítřních incidentů

Máte podezření, že se váš zaměstnanec dopouští protiprávního jednání? Provedeme vnítřní vyšetrování a zvažíme spolupráci s orgány činnými v trestním řízení. Pracovní poměr takového zaměstnance vám pomůžeme bez zbytečných emocí ukončit.

Z naší praxe: 

Jednatelka výrobní společnosti si u jednoho z obchodních zástupců začala všímat možného nekorektního jednání při jednání s klienty a také nesrovnalostí při vykazování financí. Vnitřním vyšetřováním jsme odhalili, že obchodní zástupce si u klientů společnosti „přivydělává“ na úkor zaměstnavatele. Jednatelce jsme souhrnem zjištění poskytli pádné a právně platné důvody pro to, aby s nepoctivým a neloajálních obchodním zástupcem mohla rozvázat pracovní poměr. O rozvázaní pracovního poměru jsme se postarali sami.

Bezpečnost v oblasti převzetí a stabilizace firmy

Převzetí firmy s sebou nese spoustu příležitostí, ale i rizik. Zajišťujeme kompletní proces přechodu společnosti na nového majitele, od fyzického převzetí firmy a zabezpečení aktiv, přes provedení forenzního auditu, až po dosazení nového managementu i řadových zaměstnanců. Budete mít jistotu, že víte o všech „kostlivcích“ a vedete bezpečnou a dobře nastavenou firmu.

Z naší praxe:

Vlastníci původně rodinné firmy se po expanzi na konečných 45 zaměstnanců a po akvizicích dalších firem rozhodli stanovit jednoznačná pravidla a procesy s cílem získat nad skupinou firem kontrolu. Pomohli jsme jim k úspěšnému a systematickému řízení celé skupiny a zajistili, že v budoucnu už nebudou ochromeni odchodem klíčových zaměstnanců, jako se jim stalo v případě IT správce, jehož nástupce jsme pomohli vybrat.

Kontakt

Společně najdeme řešení. Ozvěte se nám.

+420 597 454 602
Telefon
info@premiumsystems.cz
Premium Systems, s.r.o.

Ostrava

Vítkovická 3083/1
702 00 Ostrava

Olomouc

Rolsberská 638/66
779 00 Olomouc

Praha

River Garden
Na Strži 1702/65
140 00 Praha 4